Quins són els exàmens oficials que podeu fer?

13/01/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

EOI de Castelló

A l’Escola Oficial d’Idiomes de Castelló us podeu presentar a les proves de certificació que es fan tots els anys al juny. A la mateixa pàgina de l’EOI trobareu les dates d’inscripció (entre febrer i març):

Les proves estan adaptades al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) de la manera següent:

  • Prova de certificació de Nivell Bàsic – A2
  • Prova de certificació de Nivell Intermedi – B1
  • Prova de certificació de Nivell Avançat – B2

Els exàmens consisteixen en 4 proves independents (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita). En totes s’ha de superar un 60% per poder aprovar l’examen.

A la pàgina de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana trobareu models i la normativa d’exàmens i també documents orientatius per als examinands.

Test et Certifications de français

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia