Grups de conversa L'àrea de pràctica oral

13/09/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El  CAL disposa d'un espai destinat a les pràctiques d'expressió oral, especialment vehiculades a través dels grups de conversa que s'organitzen. També hi ha diversos materials, jocs i entreteniments, que afavoreixen l'expressió oral.

En un grup de conversa, un nombre reduït de persones es reuneix per a millorar tant la fluïdesa en la seua expressió, la fonètica i la precisió lèxica, com per a relacionar-se amb altres persones en la llengua que estan aprenent. El Centre d'Autoaprenentatge de Llengües de l'UJI, ofereix la possibilitat d'assistir a grups de conversa d'anglès, de francès, d'italià, d'alemany i de català al llarg dels  dos semestres del curs acadèmic. Els grups estan destinats tant als membres de la comunitat universitària: personal docent i investigador (PDI), personal d’administració i serveis (PAS), i estudiantat (EST) com a altres persones de fora de l'àmbit universitari, majors de 18 anys.

Recurs d'imatge PresentacioGC index

Els grups de conversa de l'UJI

Nivells | Llengües | Funcionament dels grups de conversa

Recurs d'imatge inscripciocreditsGC index

Inscripció i crèdits

Consulta l'oferta de grups de conversa del segon semestre

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia