Curs 2017/2018

Màster universitari. Calendari de preinscripció i matrícula.
Última modificació: 28/02/2017 | Font: SGDE

Calendari de preinscripció i matrícula dels màsters universitaris (aprovat pel Consell de Govern núm. 1/2017, de 26 de gener de 2017). 

 

Primera fase (1)

Preinscripció

Preinscripció: del 3 d'abril al 23 de juny de 2017

Publicació web dels resultats: 10 de juliol de 2017

Reclamacions: 10, 11 i 12 de juliol de 2017

Matrícula

Matrícula: del 10 al 26 de juliol de 2017

Documentació: del 10 al 26 de juliol de 2017

 

Segona fase (1, 2)

Preinscripció

Preinscripció per web: del 26 de juny al 28 de setembre de 2017

Publicació web dels resultats: 16 d'octubre de 2017

Reclamacions: 16, 17 i 18 d'octubre de 2017

Matrícula

Matrícula: del 16 al 20 d'octubre de 2017

Documentació: del 16 al 20 d'octubre de 2017

 

Preinscripció i matrícula simultània

Excepcionalment i amb el Vº Bº del coordinador del màster: fins al 30 de novembre de 2017

 

PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRICULA (segons Normativa per a alumnes de nou ingrés per a assignatures de 2 semestre)

 

El termini de sol·licitud en línia finalitza a les 24 hores de l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

________________________________

(1) L'estudiantado podrà preinscribirse sense disposar del títol universitari, però no podrà realitzar la matrícula fins a haver realitzat el dipòsit del títol.
(2) La preinscripció i posterior matrícula de la 2a fase estarà condicionada a l'existència de places vacants.
 
Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16