Creació de la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat Jaume I. Ciència UJI-TV 2.0

28/06/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Títol: Creació de la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat Jaume I. Ciència UJI-TV 2.0

Convocatòria: Ajudes per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d'Economia i Competitivitat 2011

Modalitat: Xarxa d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+I)

Data d'inici del període d'execució: 1 d'agost de 2011

Data final del període d'execució: 31 de juliol de 2012

Codi projecte: FCT-11-FCT-11-1891

Quantia concedida: 20.000,00 €

 

RESUM

La comunicació i divulgació de la ciència mitjançant audiovisuals de lliure difusió en Internet a través de videoblog destaca com el principal projecte innovador que va permetre engegar la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat Jaume I. El videoblog “Ciència UJI-TV 2.0” articula inicialment la producció de vídeos en tres àrees. La primera centrada en la comunicació científica, amb notícies sobre avanços de recerca i innovació, agenda al campus i vídeos sobre temes socials d'actualitat. La segona amb vídeos de divulgació científica especialment dirigits a joves, amb una sèrie sobre les possibles sortides investigadores de cada grau. En aquesta secció també es va obrir una línia experimental de contingut audiovisual divulgatiu per a col·lectius marginals. La tercera àrea inclou vídeos formatius sobre comunicació i divulgació científica per a investigadors i periodistes. Els vídeos divulgatius i formatius tenen un contingut genèric per afavorir la seva utilització per part d'altres UCC+i, seleccionant-se els més interessants per fer-los accessibles a persones sordes i cegues amb sistemes de subtitulació i audiodescripció. Per afavorir la seva internacionalització, tots els continguts estan subtitulats en anglès.

El videoblog recull totes les accions relacionades amb la comunicació pública de la ciència al campus, que la UCC+i s'encarrega de coordinar i articular mitjançant un pla d'actuació. En el nivell comunicatiu, gràcies a la labor de coordinació de la UCC+i es reforcen les accions realitzades fins avui (notícies en mitjans externs i interns, xarxes socials, plataformes...). En divulgació es coordinen totes les activitats que es realitzen de forma dispersa i s'impulsen noves accions com ara tallers per a col·lectius marginals o sol·licitud de recursos didàctics itinerants. L’UCC+i treballa així mateix per millorar la formació en comunicació i divulgació de la ciència.

 

OBJECTIUS

L'objectiu de la Universitat Jaume I a l'hora de crear una UCC+i és poder incorporar-se a la Xarxa d'Unitats de Cultura Científica de la FECYT per entendre que es tracta d'una eina clau per articular la col·laboració amb altres centres generadors de coneixement. L'obtenció d'una UCC+i suposa a més un segell de qualitat que millorarà el prestigi de la Universitat i facilita la formació i reciclatge dels professionals vinculats a la comunicació i divulgació de la ciència.

La UCC+i de la UJI es planteja els següents objectius específics:

• Generar continguts audiovisuals de suport en el camp de la comunicació pública de la ciència, un dels suports de major atractiu per arribar a audiències àmplies.

• Desenvolupament explícit de vídeos de divulgació de temàtica general que resultin d'utilitat per altres UCC+i espanyoles.

• Incrementar la presència mediàtica de l'activitat desenvolupada en l'àmbit de la ciència i la innovació pel personal de la Universitat Jaume I a nivell regional, nacional i internacional.

• Establir canals fluïts de comunicació interna entre el personal investigador de l’UJI i la nova UCC+i.

• Mantenir un sistema estable de coordinació de l’UCC+i de l’UJI amb RUVID, la Xarxa d’UCC+i de la FECYT i la Fundació Ciutat de les Arts i les Ciències.

• Intercanvi de recursos de divulgació científica amb aquestes xarxes.

• Ampliar i aprofundir en la difusió de les recerques que es realitzin a la Universitat, particularment d'aquelles amb major repercussió social.

• Contribuir a la formació d'investigadors i investigadores en el desenvolupament d'habilitats per a la comunicació i la divulgació científica.

• Fomentar el desenvolupament de vocacions científiques entre els més joves.

• Acostar la ciència a públics que tradicionalment han quedat fora de les activitats de divulgació com són col·lectius marginals i, entre ells, els menors en centres de reinserció.

• Contribuir a una millor i major informació sobre la ciència en els mitjans de comunicació.

• Augmentar l'interès per la ciència entre la població.

• Fomentar una comunicació fluïda entre investigadors i mitjans de comunicació.

• Conscienciar al personal investigador de la necessitat d'informar a la societat sobre els seus resultats.

• Augmentar el grau de coneixement sobre com els resultats de la recerca científica incideixen de forma positiva en l'economia i el progrés d'un país.

• Integrar-se a la Xarxa d'Unitats de Cultura Científica de la Fecyt.

 

ALGUNS RESULTATS

Videoblog Ciència UJI TV amb subtítols en anglès i en espanyol per a persones amb discapacitat auditiva.

Ciència en Vox UJI Ràdio. Programa quinzenal “Una finestra a la ciència”

Notícies de ciència en valencià, castellà i anglès

Tallers de formació per a investigadors

Setmana de la Ciència

Logotip FECYT

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions