Fem ciència excel·lent. Promoció audiovisual dels grups de recerca d'alt rendiment de la Universitat Jaume I

28/06/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Títol: Fem ciència excel·lent. Promoció audiovisual dels grups de recerca d'alt rendiment de la Universitat Jaume I

Convocatòria: Ajudes per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d'Economia i Competitivitat 2013

Modalitat: 1.1 Foment de la cultura científica i de la innovació

Data d'inici del període d'execució: 31 de gener de 2014

Data final del període d'execució: 31 d'agost de 2014

Codi projecte: FCT-13-7088

Quantia concedida: 6.000,00 €

 

RESUM

El projecte «Fem ciència excel·lent» té com a principal objectiu la creació de quatre audiovisuals sobre un grup de recerca de cadascun dels centres universitaris que conformen la Universitat Jaume I de Castelló. La finalitat és doble, d'una banda oferir a aquests grups una nova eina amb la qual explicar la seva labor investigadora a altres grups de recerca i al sector empresarial, i per una altra, utilitzar el format audiovisual per explicar a la societat en què s'inverteix els diners públics i quins són les línies de recerca i els principals assoliments d'aquests quatre grups. Els quatre equips han estat considerats per la Universitat Jaume I, dins del Pla propi de Promoció de la Recerca 2013, com a grups d'alt rendiment per mitjà d'una convocatòria pública en concurrència competitiva. Per a la seva valoració s'han tingut en compte els criteris establerts en el Pla Plurianual de Finançament per a les Universitats Públiques Valencianes, que inclou aspectes com el nombre d'articles científics referenciats a la Web of Science, el nombre de sexennis aprovats per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI), l'import de recursos públics obtinguts en programes de recerca competitius o els recursos obtinguts en contractes amb empreses i institucions en programes de transferència tecnològica.

 

OBJECTIUS

 • Acostar l'activitat investigadora dels grups de recerca universitaris a la societat.
 • Fer arribar la ciència als públics triats d'una forma més accessible, eficaç, entretinguda, interessant i adequada a les últimes tendències en matèria de comunicació.
 • Utilització dels vídeos per part del professorat de secundària.
 • Consolidació de la producció videogràfica com a suport per a la difusió de la informació científica.
 • Seguir conscienciant a la comunitat investigadora de la importància de mostrar el seu treball i dotar-la de les eines necessàries per fer-ho de la forma més efectiva possible.
 • Oferir als grups de recerca una eina útil per explicar el seu treball al sector empresarial i també als investigadors i investigadores del mateix àmbit de coneixement amb la finalitat de crear llaços que puguin servir per desenvolupar projectes conjunts i millorar la transferència del coneixement científic.
 • Aprofundir en la difusió de les recerques que es realitzen a la Universitat i augmentar l'interès de la ciència entre la població.
 • Contribuir a la formació d'investigadors i investigadores en el desenvolupament d'habilitats per a la comunicació i la divulgació científica.
 • Fomentar el desenvolupament de vocacions científiques entre els més joves i conscienciar-los de la importància de la comunicació de la ciència.
 • Acostar la ciència a públics que tradicionalment han quedat fora de les activitats de divulgació com són les persones amb discapacitat, a través de la subtitulació per a persones amb discapacitat auditiva.
 • Contribuir a una millor i major informació sobre la ciència en els mitjans de comunicació. Aquest tipus de peces audiovisuals poden servir als periodistes responsables de la informació universitària per conèixer millor com treballen els grups de recerca.
 • Augmentar el grau de coneixement sobre com els resultats de la recerca científica incideixen de forma positiva en l'economia i el progrés d'un país.

 

RESULTATS

Logotip FECYT

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions