Col·lecció Biblioteca Potestas

24/09/2021 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 1. Política editorial de la Col·lecció
 2. Data de començament
 3. Director de la Col·lecció
 4. Consell assessor internacional
 5. Instruccions als autors per a l'enviament d'originals
 6. Informació sobre el procés de selecció de manuscrits
 7. Notícies

 

VEURE TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ

 

1. POLÍTICA EDITORIAL DE LA COL·LECCIÓ BIBLIOTECA POTESTAS

La Col·lecció “Biblioteca Potestas” editada pel Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I va començar a editar el seu primer volum el 2013. Aquesta col·lecció s'emmarcava dins d’un projecte editorial global junt a la Revista Postestas. Estudios del Mundo Clásico e Historia del Arte.

La col·lecció “Biblioteca Potestas” es va configurar des del primer moment com una serie de monografíes o llibres col·lectius que aborden en profunditat la relació entre el Poder, la Religió i la Monarquía, amb una perspectiva ampla històrica i artística, per la qual cosa els estudis s’enmarquen dins de les disciplines de la Història,  l’Història de l’Art i totes les seues especialitats.

La “Biblioteca Potestas” té també entre els seus objectius, publicar recerques de gran vàlua de joves professors i investigadors sobre la temática del poder i les seus manifestacions històriques i artístiques als àmbits religiosos i polítics desde el Mon Antic fins a la Contemporàneitat.

La col·lecció potencia tant la publicació de monografies amb temàtiques especifiques de les quals no hi ha molts estudis, com llibres colectius de recopilació de textos inèdits. La “Biblioteca Potestas” està també oberta a la col·laboració amb altres universitats, centres de recerca i entitats per a la coedició amb el objectiuó de internacionalitzar la col·lecció i pontenciar la vessant europea i inclús global que tenen els seus estudis. 

Desprès de quasi deu anys de publicacions, la col·lecció compta amb set llibres editats i ha aconseguit reconeixement en el camp dels estudis en Història i Història de l’Art. Està dirigida fonamentalmente a un púclic acadèmic especialitzat en Història i Història de l’Art, però també a la alta divulgació, donada la transversalitat dels seus estudis.

La col·lecció “Biblioteca Potestas” està dirigida a un públic especialitzat, especialment d'alta divulgació i universitari. La major part dels seus volums són obres de recerca, per la qual cosa està dirigida a especialistes en el camp de la Història i de la Història de l'Art.

2. DATA DE COMENÇAMENT

Any 2013.

3. DIRECCIÓ DE LA COL·LECCIÓ

Inmaculada Rodríguez Moya

Catedràtica d'Història de l’Art
Departament d'Història, Geografia i Art
Universitat Jaume I de Castelló, Espanya.

> Web personal.

4. CONSELL ASSESSOR INTERNACIONAL

 • Begoña Alonso Ruiz (Universidad de Cantabria)
  > Acadèmia
 • Philippe Bordes (Université Lyon 2)
  > Acadèmia
 • Fernando Checa Cremades (Universidad Complutense de Madrid)
  > Acadèmia
 • Ximo Company (Universitat de Lleida)
  > Acadèmia
 • Jaime Cuadriello (Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM)
  > Acadèmia
 • María José Cuesta García de Leonardo (Universidad de Castilla-La-Mancha)
  > Acadèmia
 • Reyes Escalera Pérez (Universidad de Málaga)
  > Acadèmia
 • Laura Fernández-González (University of Lincoln)
  > Acadèmia
 • Juan José Ferrer (Universitat Jaume I)
  > Acadèmia
 • David Hernández de la Fuente (Universidad Complutense de Madrid)
  > Acadèmia
 • Agnès Guideroni (Université catholique de Louvain)
  > Acadèmia
 • Clelia Martínez Maza (Universidad de Málaga)
  > Acadèmia
 • Juan José Seguí Marco (Universidad de Valencia)
  > Acadèmia
 • Mirella Romero Recio (Universidad Carlos III)
  > Acadèmia
 • Andrea Sommer-Mathis (Austrian Academy of Sciences)
  > Acadèmia
 • Cécile Vincent-Cassy (Université Paris 13)
  > Acadèmia
 • Miguel Ángel Zalama (Universidad de Valladolid)
  > Acadèmia

5. INSTRUCCIONS ALS AUTORS PER A l'ENVIAMENT D'ORIGINALS

Veure la normativa

6. INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE MANUSCRITS

Els treballs han de ser originals, enviats en arxiu en format Word a espai 1,5 (2.100 caràcters sense espais per pàgina) en lletra Times New Roman, grandària 12. Les notes apareixeran a peu de pàgina; les imatges, quadres i gràfics se situaran dins del text. Les imatges utilitzades han d’incloure’s igualment en un apèndix apart. Els treballs han d’estar escrits en espanyol. El procediment per a la selecció de manuscrits, per fases successives, és el següent:

 1. L'autor/a emplena el formulari en línia PROPOSTA DE PUBLICACIÓ
 2. Una vegada emplenat el sistema envia a l'autor/a una resposta automàtica de confirmació, amb assignació d'un nombre de registre i data, i instruccions per a l'enviament de l'original per a iniciar la cerca d'avaluadors científics.
 3. Una vegada l'autor/a ha enviat l'original per correu electrònic en la condicions requerides es procedeix a la cerca dels avaluadors externs, entre experts de la matèria, de forma anònima, per part de l'editorial sense restricció ni imposició.
 4. Quan els avaluadors remeten el seu informe, si és desfavorable es comunica a l'autor la desestimació o se cerca altres informes. Si l'informe és favorable se li trasllada al director de la col·lecció per a la seua acceptació.
 5. Finalment es comunica a l'autor/a l'acceptació per a la publicació i se li requereix l'original completament definitiu.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions