Servei d'impressió (reprografia)

22/11/2023 | SCAG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Servei d'impressió i concessió del servei de reprografia. Expedient SE/76/21

El servei d'impressió i concessió del servei de reprografia dirigit a atendre els membres de la comunitat universitària, es presta des del 17/01/2022 per la Copisteria Format, SL mitjançant el contracte mixt SE/76/21.

L'objecte d'aquest contracte  inclou la impressió, fotocòpies i enquadernació de tot tipus de documents, així com la retolació i impressió de cartells, lones, vinils, bàners, fulls de mà, tríptics, díptics i similars, d'acord amb els serveis contemplats en els annexos I i II, del plec de prescripcions tècniques.

El servei d'impressió docent consisteix en un servei d'impressió personal: l'alumne o alumna llança el treball, que ha de ser emmagatzemat en el servidor d'impressió del servei de reprografia, i s'imprimeix.

Cada estudiant o estudianta pot realitzar, a càrrec de la Universitat, un nombre prefixat d'impressions de blanc i negre en A4 al llarg del curs acadèmic, o el seu equivalent econòmic en altres serveis d'impressió. En l'actualitat són 400 còpies, dividides en dos quadrimestres i no acumulables, es perden les no usades.

Productes i preus de l'acord marc (AM) del servei d'impressió

(*) Segons instruccions de Gerència, les compres menors que es facen des de l'acord marc amb la Copisteria Format han de ser en preus de mercat, per la qual cosa si en sol·licitar el pressupost, aquest és molt elevat, el sol·licitant ha de demanar un altre pressupost a una empresa habitual, perquè la Copisteria Format l'ajuste a preus de mercat. Només pot ser major l'import en el cas que siga urgent la sol·licitud i s'haja de desenvolupar serveis extraordinaris pel personal de la copisteria


Servei presencial

  • Ubicació

Local A6 de l'Àgora universitària

  • Horari

De dilluns a divendres: de 8 a 19 hores

Dissabtes: de 9 a 14 hores

  • Dades de contacte

Telèfon: 964 72 84 71
Adreces electròniques: reprografia@uji.es - reproalumnat@uji.es
Pàgina web: www.formatg10.com

Autoservei de reprografia

Qualsevol persona vinculada a l'UJI pot accedir als equips d'impressió que hi ha distribuïts pel campus i així fotocopiar, escanejar o imprimir els treballs enviats.

Indicacions per a utilitzar el servei de reprografia en règim d'autoservei (manual).

 

Incidències

Per a qualsevol mena d'incidència relacionada amb aquest servei, es posa a la disposició de la comunitat universitària l'SPI: Incidència sobre el servei d'impressió i reprografia


 

Informació proporcionada per: Servei de Contractació i Assumptes Generals