Servei de control de plagues

13/10/2023 | SCAG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Servei de gestió integrada de plagues. Expedient SE/35/23

El servei de gestió integrada de plagues en els interiors i exteriors del campus de la Universitat Jaume I es presta per l'empresa LOKÍMICA, SA, des del 9 de febrer de 2023, que va entrar en vigor el nou contracte SE/35/22.

Aquest contracte comprèn el manteniment i control de plagues, és a dir, la desinfecció, desinsectació i desratització en les instal·lacions, dependències i edificis de la Universitat Jaume I; així com, la captura i control de la població de coloms i altres ocells-plaga que es troben al campus de la Universitat Jaume I.

La Universitat Jaume I, sensibilitzada per la protecció dels animals, implementarà les mesures oportunes per a vetlar per la seua protecció conforme a la legalitat vigent.

INCIDÈNCIES

Per a qualsevol mena d'incidència relacionada amb aquest servei, es posa a la disposició de la comunitat universitària l'SPI, a través de l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes, en el següent enllaç: Petició d'intervenció d'avaria – Nova sol·licitud (en el desplegable de tipus “petició” triar l'opció de plagues)

Informació proporcionada per: Servei de Contractació i Assumptes Generals