Servei de destrucció de documentació confidencial

02/11/2023 | SCAG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Servei de destrucció de documentació confidencial. Exp. SE/19/21

Les Administracions Públiques gestionen nombroses dades de caràcter personal tant en suports físics com en paper.

La Universitat Jaume I ofereix un servei de destrucció de documentació confidencial de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent.

Aquest servei es presta per l'empresa Recuperacions Vila, S.L. des del 3 de juliol de 2021, que va entrar en vigor el contracte SE/19/21

Dues vegades a l'any, des de Secretaria General en coordinació amb Assumptes Generals, s'informa a la comunitat universitària perquè es deposite en els punts de recollida dels edificis establits en el plec, la documentació confidencial i així, posteriorment les persones responsables l'arrepleguen i lliuren a l'empresa contractista per a la seua posterior destrucció.

 

PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER A LA SEUA RETIRADA.

La Universitat depositarà en els corresponents punts de recollida els suports de documentació en bosses o caixes de cartó, en tots dos casos, degudament tancades mitjançant nus, en el cas de les bosses, o precintades, en el cas de les caixes. Així mateix, haurà de depositar-se de manera separada la documentació en paper de la que està en altre suport (discos,…).

 

TIPUS DE DOCUMENTACIÓ.

Documentació procedent d'exàmens, treballs i projectes que, una vegada finalitzat el període durant el qual han de conservar-se, fa necessari la seua eliminació.

Documentació confidencial que, pel transcurs del termini, prescripció d'accions o altres raons, esdevé obsoleta o deixa de tenir interès per al compliment dels seus objectius.

Documentació que puga contenir dades subjectes a la protecció de la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com uns altres de caràcter confidencial.

 

Informació proporcionada per: Servei de Contractació i Assumptes Generals