Servei de correus

SCAG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Serveis postals. Expedient SE/53/19

Els serveis postals amb destinació a la Universitat Jaume I es presten des de l'11 de juny de 2020, per l'empresa SOCIETAT ESTATAL DE CORREUS I TELÈGRAFS SA, amb el contracte SE/53/19.

SERVEIS INCLOSOS
Els serveis postals subjectes al contracte SE/53/19 són els que a continuació s'especifiquen (*): 

1. CARTES

 • Cartes ordinàries
 • Cartes certificades
 • Cartes urgents
 • Cartes urgents certificades

2.    SERVEIS ADDICIONALS

 • Avís de rebut nacional
 • Avís de rebut internacional
 • Gestió de lliurament de notificacions
 • Retorn d'informació
 • Recollida domiciliària
 • Prova de lliurament electrònic PEE 5 anys
 • Reembossament

3.    PAQUETS POSTALS

 • Paquet postal nacional amb lliurament en oficina postal
 • Paquet postal nacional amb lliurament a domicili

4.    ENVIAMENTS PUBLICITARIS
5.    LLIBRES
 

(*) Actualment aquests són els serveis inclosos en l'expedient SE/53/19.  En el cas que per necessitats del servei considereu que és necessari alguna prestació diferent, podeu enviar un misatge electrònic a asgen@uji.es, amb els vostres suggeriments, que es tindran en compte i podran incloure's en la següent licitació.

PREUS


PROCEDIMENT PER A ENVIAMENTS POSTALS

Per a poder realitzar enviaments postals, dels quals es podran realitzar totes les gestions i seguiment en línia, prèviament, la persona usuària ha de donar-se d'alta en la web de Correus, en l'adreça següent: https://mioficina.correos.es/es/es/registro/detalle

Una vegada registrada en la seua plataforma virtual, es requereix una verificació posterior per part de Servei d'Assumptes Generals, perquè es vincule l'usuari registrat amb el contracte en vigor de l'UJI. Per a això s'ha d'enviar un correu electrònic a asgen@uji.es. 

Per a qualsevol incidència en relació a aquest procediment, s'ha de dirigir a Assumptes Generals, perquè us facilitem una persona de contacte de Correus.

HORARIS EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ENVIAMENTS POSTALS

La recollida dels enviaments postals s'efectuarà tots els dies de dilluns a divendres, entre les 8.30 hores i les 09.30 hores, a excepció dels festius o uns altres en què la Universitat Jaume I puga romandre tancada, en les consergeries de:
•    Rectorat
•    Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
•    Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
•    Facultat de Ciències Humanes i Socials
•    Facultat de Ciències de la Salut

Informació proporcionada per: Servei de Contractació i Assumptes Generals