Projectes H2020 a la Universitat Jaume I

25/05/2021 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I participa amb 31 projectes, dos dels quals estan coordinats per personal investigador de la Universitat, en el programa marc d'investigació i investigació de la Comissió Europea Horitzó 2020 (H2020). Aquests projectes suposen una captació de recursos, fins al moment, de 11,26 milions d'euros.

El programa Horitzó 2020 s’estructura en tres blocs: ciència excel·lent, adreçat a situar Europa a l’avantguarda de la recerca, lideratge industrial, amb l’objectiu d’accelerar el desenvolupament tecnològic en l’àmbit de les TIC, la nanotecnologia, els materials avançats, la biotecnologia, la producció industrial i la tecnologia espacial, i reptes socials, on es pretén donar resposta a les necessitats socials i econòmiques com ara la seguretat, l’energia, el transport, el canvi climàtic, l’ús eficient de recursos, la salut i l’envelliment, els mètodes de producció respectuosos amb el medi ambient o la gestió del territori. La investigació en l’àmbit de les ciències socials i les humanitats, mitjançant el repte específic de societats inclusives, innovadores i reflexives, és un altre dels seus objectius.

Butlletí projectes H2020

La distribució dels projectes en la Universitat Jaume I és la següent:

Ciència excel·lent
 • European Research Council (ERC): 2
 • Future and Emerging Technologies (FET): 5
 • Acciones Marie Sklowdowska Curie (MSCA): 7
Lideratge industrial
 • Tecnologies de la informació y les comunicacions: 2
 • Producció industrial avançada: 3
Reptes socials
 • Salut, canvi demogràfic i benestar: 4
 • Seguritat alimentària i agricultura sostenible: 2
 • Energia segura, neta i eficient: 1
 • Acció pel clima, medi ambient i sostenibilitat: 1
 • Europa en un mòn canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives: 2
Altres programes
 • Ciència per i per a la societat: 1
 • EURATOM: 1
Ciència Excel·lent cien-exc index

Ciència Excel·lent

Projectes ERC, FET i accions Marie Sklodowska Curie

Reptes de la societat reptes index

Reptes de la societat

Salut, medi ambient i acció pel clima, seguretat alimentària i agricultura sostenible, societats inclusives, segures i reflexives

Recurs d'imatge altres index

Lideratge industrial i altres programes

Tecnologies de la informació i les comunicacions, producció industrial avançada, ciència amb i per la societat, Europa digital

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació