El Servei d'Esports de la Universitat obté l’informe favorable d'AENOR en l’auditoria externa de primer seguiment

20/09/2017 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El passat 18 de juliol de 2017, el Servei d'Esports de la Universitat va obtindre l’informe favorable de l’auditoria externa de primer seguiment realitzada per AENOR.

iqnet

 

L’any 2016, el Servei d’Esports de la Universitat Jaume I, va renovar la certificació del seu Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la nova norma ISO 9001:2015. Aquesta renovació acreditava la qualitat dels serveis que ofereix als seus usuaris i usuàries.

 

Aquest any 2017 s’ha realitzat l’auditoria externa de primer seguiment una vegada implantada la nova norma, i com a resultat d’aquesta, l’empresa auditora ha ressaltat en el seu informe com a punts forts del servei, tant l’adequació de la implantació del sistema com la implicació de tot el seu personal, la qual cosa els permet assolir un elevat nivell de consecució dels objectius establerts per als exercicis 2016 i 2017 aconseguint una millora continua dels resultats.

A més del personal del Servei d’Esports i de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat, que coordina tot el procés, en l’auditoria externa, han participat altres quatre serveis centrals integrants del sistema, que són l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes, el Servei de Recursos Humans, l'Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental, i la Unitat de Suport Educatiu.

Més informació: Auditoria externa Servei d'esports 2016

 

Servei d'Esports