Com proposar una entitat per a realitzar les pràctiques (només per a pràctiques a Espanya)

10/10/2022 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

L’estudiantat pot elegir entre les places que oferten les empreses a través de la Universitat o pot optar per proposar per sí mateix una entitat o empresa per a realitzar les pràctiques, encara que no tinga un conveni previ amb l’UJI.

 

Els requisits exigibles a l'entitat seran els mateixos que es demanen a la resta de entitats col·laboradores:

·         Oferir unes pràctiques de qualitat ajustades a la titulació que estiga cursant l’estudiantat. 

·         Nomenar un supervisor qualificat per donar recolzament a l’alumnat.

·         Signar un conveni de cooperació educativa amb la Universitat (model disponible ací).

 

L’estudiantat que vulga proposar una entitat per a fer les seues pràctiques ha de contactar amb l’entitat del seu interès i proporcionar-li el formulari de sol·licitud d’usuari i clau. Aquest formulari s’ha d’enviar a l’OIPEP per les vies que s’indiquen al propi formulari: des de l’OIPEP enviarem a l’entitat un usuari i clau per accedir a l’espai de l’entitat en IGLU, on hauran d’introduir una oferta de pràctiques de tipus nominatiu, indicant el nom de l’estudiant al que va vinculada.

 

A partir d’eixe moment, des de l’OIPEP portarem a terme tots els tràmits necessaris per a la firma del conveni de cooperació educativa.

 

L’estudiant rebrà avisos per e-mail informant-li de l’estat de tramitació de les seues pràctiques.

Cal tindre en compte que, per tal que es puga tramitar el conveni amb temps suficient, cal que l’oferta s’introduïsca almenys un mes abans de l’inici de les pràctiques, les quals no podran començar fins que no estiga finalitzat tot el procés (conveni signat per l’entitat i la Universitat, assignació realitzada pel coordinador de pràctiques, acceptació per part de l’estudiant i elaboració i signatura del projecte formatiu per tutor, supervisor i estudiant). 

Per altra banda, heu de tindre en compte que aquest procediment és només per a proposar entitats a Espanya. Si l'entitat amb la qual heu contactat és estrangera, heu de presentar en el Registre General de la Universitat Jaume I el formulari "Company proposal to carry out the placement in"  emplenat, firmat i segellat. Trobareu aquest formulari a l'enllaç : Company/organisation proposal for workplacements.

 

Resum del procés per a proposar una entitat de pràctiques a Espanya

1)       L’estudiant contacta amb una entitat del seu interès.

2)       L’estudiant li facilita a l’entitat el formulari de sol·licitud d’usuari i clau.

3)       L’entitat envia a l’OIPEP el formulari de sol·licitud d’usuari i clau.

4)       L’OIPEP envia a l’entitat un usuari i clau d’accès a l’IGLU.

5)       L’entitat accedeix a la plataforma informàtica en e-ujier i introdueix una oferta nominativa indicant el nom de l’estudiant al que va vinculada. Les instruccions sobre com introduir ofertes es poden consultar en el següent enllaç : Com introduir oferta de práctiques online.

6)       L’OIPEP tramita l’oferta i gestiona la firma d’un conveni de cooperació educativa entre l’entitat i l’UJI, si no n’hi haguera un de previ.

7)       L’estudiant rep avisos a l’alumail de l’estat de tramitació de les seues pràctiques.

8)       El coordinador de pràctiques, si considera adequades les pràctiques proposades, assigna aquestes pràctiques a l’estudiant al que van vinculades.

9)       L’estudiant rep un avís a l’alumail per a acceptar l’assignació i, una vegada acceptades, rep un nou avís informant-li del tutor UJI assignat.

10)   L’estudiant contacta amb el tutor assignat i elaboren, juntament amb el supervisor designat per l’entitat cooperadora, el projecte formatiu de les pràctiques (ho fa el tutor des del seu IGLU).

11)   Una vegada signat el projecte formatiu per les tres parts (supervisor, tutor i estudiant), es poden iniciar les pràctiques.