Més informació

13/02/2024 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Observatori de les Ocupacions (Servei Públic d'Ocupació Estatal).

Enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris. Darrera edició: 2019 (Institut Nacional d'Estadística).

Indicadors d'afiliació a la Seguretat Social de les persones egressades universitàries. Ministeri d'Universitats. Promocions de 2009/10 i des de 2012/13 fins a 2017/18 (anàlisi fins a 2022).

QEDU, què estudiar i on en la universitat (Ministeri d'Educació). Taxa d'afiliació a la Seguretat Social dels titulats i titulades universitaris en estudis de primer i segon cicle. Actualitzat al curs 2015/16 passats quatre anys (2020).

Informe "Inserción laboral de los egresados universitarios. La perspectiva de la afiliación a la Seguridad Social. Primer Informe" del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i la Conferencia de Consejos Sociales. 

Llistat d'indicadors d'inserció laboral universitària d'altres organismes (actualitzat a 09/02/2024)