C17015-Disseny i Maquetació en Adobe Indesing (on line)

Cursos de Formació Continuada. Curs 2017/2018 - semestre 1
Última modificació: 23/06/2017 | Font: ODE

Directora: Cristina Rebollo Santamaria

Durada: 30 hores

Import de matrícula: 150 euros (UJI) / 170 euros (externs)


Informació i Matrícula

Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE)
Adreça electrònica: formacion@fue.uji.es
Adreça web: http://www.fue.uji.es
Telèfon: 964 387 209 / 222

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16