C17061-Mediació Policial

Cursos de Formació Continuada. Curs 2017/2018 - semestre 1
Última modificació: 18/10/2017 | Font: ODE

Direcció: Carmen Lázaro Guillamón

Dates de realització: desembre 2017 a maig 2018 (pendent de confirmació)

Calendari classes presencials: del 21 al 25 de maig de 2018 (pendent de confirmació) 

Hores: 100 h

Preu: 300 euros

Requisits
Persones que estiguen cursant estudis universitaris afins (psicologia, dret, criminologia)  o professionals de les Forces i Cossos de Seguretat o professionals de la mediació (cal acreditar aquesta condició).

Descripció
En la legislació vigent en matèria de les Forces i Cossos de Seguretat s'atribueix a la Policia la funció de resoldre conflictes privats quan siguin requerits per a això. Es tracta d'una acció innovadora que genera inquietuds i proposa un canvi en la configuració de la institució policial. En aquest context és necessària la revisió de noves formes d'actuació policial en què les habilitats, competències i aptituds del policia mediador són un nou instrument que necessita una formació exigent.

Són objectius del curs:

- Conéixer i comprendre el marc jurídic-normatiu actual en què es realitza la funció de Mediació Policial.
- Adquirir les competències i habilitats necessàries per realitzar una mediació en el marc de la Mediació Policial.

Idioma: castellà

Informació Acadèmica
Carmen Lázaro Guillamón, carmen.lazaro@uji.es


Informació Administrativa

Oficina d'Estudis (OdE). Universitat Jaume I

Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada
Tel. 964 38 7230. Adreça electrònica: estudispropis@uji.es . Pàgina web: http://www.estudispropis.uji.es
Edifici de Rectorat (primera planta). Campus del Riu Sec, avinguda Sos Baynat s/n, 12071 Castelló de la Plana

 

Informació proporcionada per: Oficina d'Estudis
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16