Redacció de propostes i documentació de suport

17/03/2016 | OCIT

-  Ipr

IPR Helpdesk ha elaborat diferents fulls informatius sobre la gestió de la propietat intel·lectual en les diferents fases d'un projecte:

 

- Open Access

L'accés assequible i fàcil a la informació científica és molt important no només per a la pròpia comunitat científica sinó que cada vegada més, és també important, per a les petites empreses innovadores. Millorar l'accés a la informació científica, amb una major obertura i transparència, resulta essencial per a una Recerca i Innovació responsable.

Tots els projectes que rebran finançament d´H2020 tindran l'obligació d'assegurar-se que qualsevol article de revista que publiquen siga obertament accessible de forma gratuïta.

En aquest sentit, la CE ha elaborat un fullets informatius amb les preguntes més freqüents (FAQ) sobre aquest tema:

A banda d'aquest fullets s'ha de tindre en compte el document Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020

 

- Gender Equality

La igualtat de gènere és un tema transversal i s'aplicarà a través i dins les prioritats d'Horitzó 2020.

A l'hora de redactar una proposta s'ha de tindre en compte que dins de la secció "Excel·lència" s'inclou una referència expressa a la dimensió de gènere. El següents documents poden servir d'orientació a l'hora d'emplenar aquest apartat:

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16