Fons social Europeu

Última modificació: 20/04/2016 | Font: OCIT

El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur

De conformitat amb la Normativa de publicitat sobre informació i publicitat dels fons del Fons Social Europeu (FSE) exigides pels articles 8 i 9 del Reglament (CE) 1828/2006 de la Comissió, pel qual se desenvolupa el Reglament 1083/2006 del Consell, es fa pública la llista de projectes d’innovació aplicada i transferència del coneixement en la formació professional del sistema educatiu

Promotor Referència Títol Investigador/a principal Data inici Data fi
MEC IESCO 2: NUEVAS TECNOLOGIAS FRIGORIFICAS DE COMPRESION DE VAPOR CON UTILIZACION DEL CO2 COMO REFRIGERANTE JUNTO AL R-134a EN SUSTITUCION DE LOS ACTUALES REFRIGERANTES FLUORADOS (HFC) Ramón Cabello López 24/10/2011 10/10/2012
MEC PROTOTIPO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTRALES FRIGORIFICAS CON MULTIPLES SERVICIOS Carlos Vicente Ariño Latorre 24/10/2011 10/10/2012
MSC 71/12 MAS ALLA DE LAS MEDIDAS PARA LA CONCILIACION: EL RETIRO TEMPORAL DEL TRABAJO REMUNERADO COMO POLITICA DE IGUALDAD Alfredo Alfageme Chao 01/01/2013 31/03/2016
MSC 71/12 MAS ALLA DE LAS MEDIDAS PARA LA CONCILIACION: EL RETIRO TEMPORAL DEL TRABAJO REMUNERADO COMO POLITICA DE IGUALDAD Begoña García Pastor 01/01/2013 31/03/2016

Informació proporcionada per:
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16