Convocatòries d'ajudes a la investigació

Flaix I+D
Última modificació: 21/07/2017 | Font: OCIT

Declaració legal de cofinançament: Fons FEDER | Fons Social E


Convocatòria d'ajudes  a la publicació de revistes científiques en làmbit de les arts, les humanitats i les ciències socials i jurídiques a la Universitat Jaume I de Castelló, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 7-2017, de data 27 de juny de 2017 (publicada en el TAO de l'UJI amb data 3 de juliol de 2017)

Presentació de sol·licituds. del 4 al 26 de juliol de 2017, en Registre General de l'UJI (únicament l'original)


Convocatòria d'ajudes  corresponents a les accions de dinamització de caràcter internacional EUROPA INVESTIGACIÓ contemplades en el Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i de Innovació 2013-2016,  convocada pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (BOE núm. 149, de data 23 de juny de 2017).

Extracte convocatòria

Convocatòria completa

Termini de presentació de sol·licituds en l'OCIT: l'indicat en el Flaix I+D-830, de data 23/06/2017.

  • Fins al 3 de juliol, a les 14:00 hores

Accés a l'aplicació telemàtica


Convocatòria d'ajudes per a projectes d'I+D +I corresponents al Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i de Innovació 2013-2016,  convocada pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (BOE núm. 140, de data 13 de juny de 2017).

Extracte convocatòria

Convocatòria completa

Terminis de presentació de sol·licituds en l'OCIT: els indicats en el Flaix I+D-828, de data 13/06/2017.

  • Fins al 6 de juliol, per a les sol·licituds de les àrees temàtiques de gestió d'Humanitats i Ciències Socials
  • Fins al 7 de juliol, per a les sol·licituds de les àrees temàtiques de gestió de Ciències de la Vida i Agroalimentació
  • Fins al 10 de juliol, per a les sol·licituds de les àrees temàtiques de gestió de Medi Ambient i Recursos Naturals
  • Fins a l'11 de juliol, per a les sol·licituds de les àrees temàtiques de gestió de Tecnologies de la Producció i les Comunicacions

Accés a l'aplicació telemàtica


 Convocatòria d'ajudes per a projectes d'I+D corresponents al Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència-Subprograma Estatal de Generació de Coneixent, convocada pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (BOE núm. 140, de data 13 de juny de 2017).

Extracte convocatòria

Convocatòria completa

Terminis de presentació de sol·licituds en l'OCIT: els indicats en el Flaix I+D-827, de data 13/06/2017.

  • Fins al 6 de juliol, per a les sol·licituds de les àrees temàtiques de gestió d'Humanitats i Ciències Socials
  • Fins al 7 de juliol, per a les sol·licituds de les àrees temàtiques de gestió de Ciències de la Vida i Agroalimentació
  • Fins al 10 de juliol, per a les sol·licituds de les àrees temàtiques de gestió de Medi Ambient i Recursos Naturals
  • Fins a l'11 de juliol, per a les sol·licituds de les àrees temàtiques de gestió de Tecnologies de la Producció i les Comunicacions

Accés a l'aplicació telemàtica

 


PROGRAMA " BEQUES IBEROAMÈRICA. SANTADER INVESTIGACIÓ. SANTANDER UNIVERSITATS". Convocatòria específica de la Universitat Jaume I per a l’edició 2017/18

Convocatòria

Formalització de sol·licituds:  Han de realitzar-se a través de la web http://www.becas-santander.com

El termini per a presentar les sol·licituds online i la documentació complementaria en Registre finalitzarà el dia 30 de juny de 2017. En cas de no presentar la documentació complementària en el termini establert la sol·licitud es considerarà desistida.

Resolució (data publicació al TAO 21-7-2017)


PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ PER A L'ANY 2017

Convocatòries i impresos

Lloc de presentació de sol·licituds: Registre General de l'UJI (Edifici de Rectorat-1ª Planta)

Termini de presentació de sol·licituds: s'indica en cada convocatòria

 


CONVOCATÒRIA PERMANENT DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ D'ALTA QUALITAT, convocada per l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP).

Més informació

Línies d'investigació prioritàries de l'INAP: Innovació social, administrativa, formativa; Estudis territorials; Responsabilitat social corporativa; Ordenació i gestió de persones.


 

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16