investigacio detall investigacio

INIT - INSTITUT UNIVERSITARI DE NOVES TECNOLOGIES DE LA IMATGE

Coordinació:

Nombre de doctors: 47

Àrees d'aplicació:

Pàgina web