investigacio detall investigacio

SPINAD LAB - Grup de Materials Magnètics i Dispositius Spintronics Avançats

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Física

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

En el grup de Materials Magnètics i Dispositius Spintronics Avançats, estudiem les propietats fonamentals de transport electrònic en materials amb la capacitat d’acoblar la càrrega i l’spin de l’electró, camp conegut com Spintrònica. Utilitzant aquestes propietats fonamentals, dissenyem i construïm dispositius d’alt rendiment energètic que incorporan noves funcionalitats en circuits electrònics i sistemes de computació. Per exemple, investiguem materials amb la capacitat de guardar i extreure informació en escales temporals de nanosegons, utilitzant energies de l’ordre de l’attoJoule promogudes per efectes d’ hibridació d’orbitals atòmics. Aquests dispositius ofereixen noves oportunitats en el mercat de memòries i ordinadors amb memòria intrínseca, com les xarxes neuronals. A més, desenvolupem i dissenyem experiments per estudiar processos dinàmics ultra-ràpids a l’escala del picosegon per aplicacions d’electrònica i fotònica. Altres fenòmens d'interès que estudiem són les excitacions locals (skyrmions) i globals (ones de spin) dels materials magnètics. Aquest coneixement fonamental sobre les excitacions dels materials magnètics serveix per desenvolupar sistemes de transmissió i processament d’informació no basats en transport de càrrega elèctrica com ara els ordinadors magnònics. La nostra recerca també esta orientada als nous paradigmes computacionals, on desenvolupem nous conceptes de dispositius que formaran part de sistemes d’intel·ligència artificial, computació meromòrfica, probabilística i quàntica.