investigacio detall investigacio

SINTER - Grup de sintercristalització d'esmalts i suports ceràmics

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria Química

Nombre de doctors: 3

Àrees d'aplicació:

L'activitat del grup està orientada a l'estudi dels fenòmens físic-químics que es produeixen durant el tractament tèrmic que pateixen els esmalts i suports ceràmics durant el seu procés de cocció. Aquests fenòmens provoquen un procés combinat d'eliminació de porositat (sinterització) i formació de fases cristal·lines (cristal·lització) conegut com sintercristal.lització que condiciona les propietats finals dels esmalts i suports ceràmics. Les línies d'investigació del grup s'enfoquen principalment en a) l'estudi dels diferents mecanismes que entren en joc durant el procés de sintercristal·lització i b) l'anàlisi de la relació existent entre aquests mecanismes i les característiques microestructurals i prestacions tècniques dels suports i esmalts ceràmics resultants dels processos tèrmics als que són sotmesos.