investigacio detall investigacio

HyCaM - Materials híbrids catalítics

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup de Materials Híbrids Catalítics té com a missió el desenvolupament de sistemes d'emmagatzemament d'energia. El principal objectiu es centra en el camp de l'emmagatzemament de hidrogen en forma líquida. Esta finalitat es du a terme per mitjà del disseny de catalitzadors que permeten hidrogenar i deshidrogenar líquids orgànics de forma controlada i eficient. La investigació té un marcat caràcter aplicat basat en principis fonamentals de catàlisi homogènia i heterogènia. Les línies d'investigació que s'estan desenvolupant són: i) Disseny de materials catalítics derivats de compostos organometàl·lics i nanopartícules metàl·liques utilitzant com a suport materials derivats de carboni. ii) Estudi fonamental i aplicat de processos catalítics d'hidrogenació i deshidrogenació. iii) Desenvolupament de sistemes que permeten l'emmagatzemament de hidrogen en forma de líquids orgànics (Liquid Organic Hydrogen Carriers) de forma reversible.