Trastornos del Neurodesarrollo

GITRADES

Intervenció psicoeducativa, alumne amb necessitat específica de suport educatiu, trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, dificultats específiques d'aprenentatge, discapacitat intel·lectual, intel·ligència límit.

Codi del grup: 290

Coordinació
García Castellar, Rosa
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Departament
Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
Personal investigador Dedicació al grup
Borreguero Sancho, Patricia Montserrat 100 %

Línies d'investigació

  • Avaluació del perfil psico-social del xiquet amb necessitat específica de suport educatiu (NEAE)
  • Intervenció multidisciplinar en xiquets amb necessitat específica de suport psicoeducatiu
  • Noves tendències d'avaluació en la intel·ligència límit, el trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat i les dificultats específiques d'aprenentatge
  • Mesures psicoeducatives d'atenció inclusiva

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Servei d’assistència psicològica infantil (SAPI) orientat a xiquets amb especial vulnerabilitat i a les seues famílies
  • Comunicació i assessorament a associacions de pares de xiquets amb NEAE (e.g., APAHADCAS, Associació i fundació Síndrome de Down...)
  • Coordinació amb els serveis psicopedagògics escolars, departaments d’orientació, gabinets psicològics privats i autoritzats així com centres específics d’atenció a xiquets vulnerables
  • Assessorament i orientació família-escola d’alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (NEAE)
  • Col·laboració amb informes diferencials de diagnòstic i tractament amb xiquets amb trastorns generalitzats del desenvolupament per a la Conselleria de Sanitat Valenciana
  • Cursos de formació del professorat

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16