investigacio detall investigacio

ONCOGENOMA - Origen i evolució del genoma del càncer

foto grupo

Coordinació:

Unitat Predepartamental de Medicina

Nombre de doctors: 5

Àrees d'aplicació:

ONCOGENOMA, el nostre grup de recerca, realitza la seua investigació principalment sobre les bases genètiques de la carcinogènesi, i sobre la caracterització de mutacions somàtiques i l'evolució clonal del càncer (i fins i tot de teixit sa). Tot i que els començaments del grup van estar lligats a l'estudi de la genètica del càncer de pell, després de la incorporació d'un nou membre al grup de recerca hem expandit el nostre interès a l'estudi de la genòmica del càncer en general. La capacitat investigadora de l'equip és eclèctica i heterogènia, ja que està format per investigadors bàsics especialitzats en genètica i genòmica humana, així com especialistes clínics, la visió dels quals està més aplicada a la pràctica mèdica. És un equip ben compensat per a la realització de projectes de recerca en càncer, ja que es cobreixen tant els aspectes bàsics com els clínics de la investigació. Mitjançant l'estudi del genoma del càncer, el que pretenem és intentar comprendre les bases genètiques i moleculars de la proliferació de les cèl·lules tumorals, i les mutacions genètiques que són seleccionades durant el desenvolupament i evolució de el càncer. Per a això, analitzem mostres de teixit sa en voluntaris sense càncer, i de teixit tumoral de pacients oncològics. Mitjançant col·laboracions amb altres centres de recerca i universitats (UCL Cancer Institute London, CNAG-CRG Barcelona, Universitat de Santiago de Compostel·la, etc.) realitzem la genotipació o la seqüenciació genètica massiva (NGS) de l'ADN de les mostres (i el seu posterior anàlisi bioinformàtic). L'objectiu últim és conèixer millor la genètica dels mecanismes moleculars i les vies de senyalització intracel·lulars involucrades en la gènesi i progressió dels càncers, mitjançant l'estudi de l'evolució de les mutacions acumulades en el genoma tumoral.