investigacio detall investigacio

GITE - Grup d’Investigació en Transmissions d’Engranatges

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup ha realitzat activitats en àmbits de disseny (CAD/CAE), manteniment i diagnòstic d’avaries en transmissions d’engranatges. En l’apartat de disseny s’han desenvolupat mètodes de generació 3D d’engranatges estàndards i modificats mitjançant la simulació virtual del procés real de tallat de les dents. S’han desenvolupat nous mètodes d’anàlisi geomètrica del contacte i s’han proposat modificacions a mida per a optimitzar el funcionament en cas d’engranatges desalineats. En l’apartat d’anàlisi s’han desenvolupat models i procediments per a l’anàlisi termomecànica de transmissions d’engranatges, tant metàl·lics com no metàl·lics. Finalment, el grup ha realitzat treballs d’anàlisi de fallada, diagnòstic d’avaries, manteniment i reparació de transmissions d’engranatges.