investigacio detall investigacio

NEUROBIOTEC - Neurobiotecnologia

Coordinació:

Unitat Predepartamental de Medicina

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El nostre grup estudia els mecanismes subjacents a les malalties neurològiques d’etiologia neuroinflamatòria i de resistència a la insulina. Hem desenvolupat vectors derivats d’AAV per a silenciar les proteïnes de la cascada d’insulina mitjançant shRNA. Usant aquests vectors estem estudiant el paper d’aquestes proteïnes en determinats circuits neuronals en models de rosegadors. En aquesta línia utilitzem mètodes de biologia molecular i cel·lular, juntament amb models animals, cirurgia estereotàxica, paradigma conductual i anàlisi post mortem. En segon lloc, com a estratègia per a desenvolupar intervencions terapèutiques i efectives, estem estudiant l’efecte i el mecanisme d’acció de fitohormones que milloren la funció cognitiva en models de síndrome metabòlica i Alzheimer. En aquest àmbit duem a terme experiments en cultiu cel·lular, línies immortalitzades d’origen neuronal, macròfags, glioblastoma i embrionàries. En aquestes línies estudiem els efectes d’agents proinflamatoris i el mecanisme de protecció de la fitohormona àcid abscísic i anàlegs sintètics.