investigacio detall investigacio

Finances, Comptabilitat i Economia Quantitatives

Coordinació:

Dep. de Finances i Comptabilitat

Nombre de doctors: 3

Àrees d'aplicació: