investigacio detall investigacio

PHAME - Materials fotoactius per a energia

Coordinació:

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica

Nombre de doctors: 4

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El principal interès del grup és desenvolupar materials fotoactius avançats per a aplicacions en energia, fotònica i catàlisi. Per això, l'equip integra una experiència equilibrada en el disseny, la síntesi i la caracterització funcional de diferents materials i dispositius de conversió d'energia. La nostra activitat té un component fort orientat a la comprensió dels mecanismes de formació de l'estructura dels materials per proporcionar sistemes amb propietats funcionals millorades. Actualment, les activitats en les quals estem centrant la major part dels nostres esforços són aplicacions que abasten des de l'emissió de llum, la producció d'hidrogen verd, la remediació ambiental i la valorització de residus. A més, el grup té un fort compromís amb la col·laboració amb PIME, com es reflecteix en projectes industrials sobre els temes de producció d'hidrogen verd i sistemes antifrau. Els nostres contactes amb empreses privades a nivell regional, nacional i internacional han cristal·litzat en la participació en diferents projectes de recerca i transferència tecnològica (per exemple, ESPAEM), per al desenvolupament de materials electrocatalítics de baix cost per a electrolitzadors de Membrana d'Intercanvi Aniònic per a la electròlisi de l’aigua. Concretament, aquest projecte es basa en una patent registrada desenvolupada dins del grup, que ha estat llicenciada a H2B2Electrolysis Technologies, una empresa tecnològica de creixement ràpid centrada en l'hidrogen verd.