investigacio detall investigacio

Organitzacions Emocionalment Intel·ligents

Coordinació:

Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació: