investigacio detall investigacio

MEICRI - Millora Educativa i Ciutadania Crítica

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

Nombre de doctors: 10

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El Grup MEICRI és un grup interdisciplinar que conflueix a l’àmbit de la millora educativa des de pressupostos i cap a horitzons de ciutadania crítica. Des d’aquest enfocament aporta serveis educatius i projectes d’investigació i innovació al coneixement de les realitats interculturals i les pràctiques inclusives que afavoreixen l'equitat, solidaritat i la transformació social.