investigacio detall investigacio

HASOMU - Hàbitat Sonor. Música, Imatge i Significat

Coordinació:

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

El grup de recerca HASOMU enfoca la seva activitat fonamental a la recerca educativa en contextos en què l'art i la música són un vehicle de transformació social. Basant-nos en la nostra experiència en la didàctica de l'expressió musical i la presència de la música a la vida diària analitzem el seu impacte a l'hàbitat sonor. L'anàlisi i la investigació en els processos artístics com a eina educativa, en tota mena de contextos, és un factor clau per comprendre el paper de l'educació a la nostra societat actual. Aspectes com la creativitat musical, l'educació en valors, l'estudi del patrimoni artístic i la seva transcendència a la societat, la preocupació per una educació igualitària o per la inclusió de la diversitat són els principals objectius de les nostres línies educatives. A través del desenvolupament i la implementació de projectes artístics estudiem el seu impacte en l'educació. Des dels seus inicis ha estat format per investigadors i investigadores experts en educació, art, músiques del món, i els estudis que hem dut a terme han pretès aportar llum sobre la dimensió educativa de la participació en iniciatives comunitàries on l'art es converteix en un mitjà per al desenvolupament integral de les persones.