investigacio detall investigacio

Centre d'Investigació en Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Dret Públic

Nombre de doctors: 5

Àrees d'aplicació:

El Grup està integrat per acadèmics i professionals del món jurídic (advocats, fiscals, membres de l'Administració Pública i de les Forces i Cossos de Seguretat) que uneixen els seus esforços per a aconseguir un sistema de justícia penal eficaç per a la prevenció del delicte que, al mateix temps, assumisca com a paradigma el respecte als drets fonamentals com a senyal d'identitat d'un Dret penal democràtic. A tal fi s'orienten les principals línies d'investigació, el denominador comú de la qual és afrontar alguns dels grans reptes de l'actual política criminal proposant solucions basades en estudis rigorosos- tant d'investigació bàsica com aplicada- que són el resultat de projectes d'investigació nacionals o internacionals que el Grup ha obtingut en convocatòries de concurrència competitiva. Així mateix, el Grup desenvolupa tasques de formació de professionals claus del sector (funcionaris de l'Administració Pública, membres de les Forces i Cossos de Seguretat, personal de entitats del tercer sector), amb els quals es mantenen llaços de col·laboració permanents a nivell de transferència del coneixement. D'igual mode, destaquen les labors de difusió del coneixement dirigides a sensibilitzar a la societat amb els problemes relacionats amb la justícia penal, de manera que la comunitat puga participar en el debat polític-criminal amb coneixement de causa, la qual cosa té un impacte positiu en la política legislativa i en les polítiques públiques de seguretat.