Coordinació:

Dep. de Matemàtiques

Nombre de doctors: 3

Àrees d'aplicació: