investigacio detall investigacio

LAELA - Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Estudis Anglesos

Nombre de doctors: 12

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup d’investigació LAELA (Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa) va ser fundat per la professora Eva Alcón Soler l’any 1999 i, en l’actualitat, està dirigit per la professora Pilar Safont. Totes les persones que s’integren en el grup formen part del Departament d’Estudis Anglesos i del Departament de Pedagogia de la Universitat Jaume I de Castelló (Espanya). Els interessos d’investigació del grup giren entorn de la lingüística aplicada, en particular, l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera, segona i tercera. Més específicament, les principals àrees d’investigació del grup són: - Aspectes metodològics relacionats amb el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’anglès en contextos multilingües. - El desenvolupament de la competència comunicativa en aprenents d’anglès, amb especial èmfasi en la competència pragmàtica. - L’efecte de les diferents variables en l’adquisició de l’anglès com el bilingüisme, la motivació, el gènere i el context educatiu, entre altres. - La dotació a professionals de l’ensenyament d’un excel·lent coneixement de la lingüística aplicada i l’ensenyament-aprenentatge de llengües. - Contextos CLIL i EMI.