investigacio detall investigacio

QIMA - Química Inorgànica Mediambiental I Materials Ceràmics

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica

Nombre de doctors: 3

Àrees d'aplicació:

El grup d’investigació Química Inorgànica Mediambiental i Materials Ceràmics (QIMA) estudia els materials inorgànics, especialment els materials ceràmics, des d’una perspectiva ambiental des de 1986, primer al Col·legi Universitari de Castelló (CUC) i posteriorment a la Universitat Jaume I. En particular, el grup és expert en pigments ceràmics i la síntesi sol-gel des d’una perspectiva de sostenibilitat, tant amb criteris preventius, basats en la minimització de substàncies perilloses en la seua preparació, de reutilització-reciclatge-valorització de residus industrials en la preparació de pigments ceràmics, així com de la prestació activa de propietats ambientals contra l’escalfament global i en favor de la qualitat de l’aire com són els pigments refrescants (cool pigments), que permeten reduir la temperatura de les superfícies de qualsevol tipus acolorides amb aquests en reflectir bona part de radiació NIR (infraroja pròxima), temperant la calor de les vivendes en períodes de forta insolació i moderant «l’efecte illa de calor urbà» de les ciutats que els utilitzen, i que a més a més poden ser dotats d’activitat fotocatalítica, degradant COVs, CO i NOx de l’aire, millorant de forma directa la qualitat de l’aire dels entorns que els utilitzen.