investigacio detall investigacio

CRIT - Comunicació i Relacions Interculturals i Transculturals

Coordinació:

Dep. de Traducció i Comunicació

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup d’investigació ha desenvolupat dos projectes d’investigació centrats en la comunicació intercultural col·loquial i en la didàctica de la comunicació intercultural: - «Diagnòstic de la problemàtica comunicativa intercultural entre els immigrants de la Comunitat Valenciana» (GV00-149-07). 1/01/2001 – 31/12/2002. - «Desenvolupament de materials didàctics i metodologia per a l’ensenyament de la cultura d’acollida als immigrants de la Comunitat Valenciana» (CTIDIB/2002/181). 1/01/2002 – 31/12/2004. I dos projectes d’investigació sobre mediació interlingüística i intercultural en atenció sanitària: - «La mediació intercultural en l’atenció sanitària a la població immigrant. Anàlisi de la problemàtica comunicativa i propostes de formació» (HUM2004-03774-C02-01FILO). 13-12-04 – 13-12-07. - «Investigació-acció en mediació interlingüística i intercultural: disseny, coordinació i seguiment d’un equip de mediadors/es en l’àmbit sanitari» (FFI2009-08890). 1-1-2010 – 31-12-2012. Actualment estem desenvolupant un projecte sobre mediació interlingüística i intercultural mitjançant entrevistes clíniques entre psicòlegs i demandants d’asil i de refugi; pendent de confirmació de finançament oficial.