investigacio detall investigacio

Sociolingüística

Coordinació:

Dep. de Filologia i Cultures Europees

Nombre de doctors: 6

Àrees d'aplicació:

El grup d’investigació consolidat Sociolingüística de la Universitat Jaume I té com a objecte l’estudi de la variació sincrònica i diacrònica de l’espanyol des de diferents perspectives: sociolingüística, dialectològica i pragmàtica. Està integrat pels següents professors i professores de la Universitat Jaume I: José Luis Blas Arroyo (investigador responsable), Javier Vellón Lahoz, Margarita Porcar Miralles, Manuela Casanova Ávalos, Mónica Velando Casanovas, Kim Schulte, Jorge Martí Contreras i Cristina Villalba Ibáñez. Així mateix, en el grup figuren Rosa Ana Moya Isach i Elia Puerta Ribés com a personal investigador en formació. En l’actualitat el grup treballa en el projecte «Dimensions estructurals, socials i idiolectals del canvi lingüístic: noves aportacions des de la sociolingüística històrica a l’estudi de l’espanyol», finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (Ref. FFI2017-86194-P) i la Universitat Jaume I (Ref. UJI-B2017-01).