investigacio detall investigacio

LABPSITEC - Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels Trastorns Emocionals

Coordinació:

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Nombre de doctors: 10

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

En el Laboratori de Psicologia i Tecnologia (LABPSITEC) de la Universitat Jaume I fa més de 25 anys que investiguem les possibilitats que les diferents tecnologies de mercat (com poden ser la realitat virtual, la realitat augmentada, Internet, els telèfons mòbils, etc.) poden oferir a la psicologia clínica i a la psicologia de la salut, com a eines d’avaluació i de tractament, així com per a l’estudi dels processos psicològics bàsics. LABPSITEC compta amb un grup de professionals amb àmplia experiència clínica i investigadora dirigits per la Dra. Azucena García Palacios, catedràtica de Psicopatologia i Psicòloga Clínica. La Dra. García Palacios, a més, dirigeix el Servei d’Assistència Psicològica (SAP) de la Universitat Jaume I de Castelló. En aquest servei els nostres pacients poden beneficiar-se dels últims avanços en el tractament psicològic mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Disposem d’un conjunt d’aplicacions que han demostrat eficàcia per a l’avaluació i el tractament de diferents problemes psicològics. El nostre camp d’acció també comprèn la participació en el procés de desenvolupament d’aplicacions basades en les TIC, aportant la nostra experiència al desenvolupament d’aplicacions per a la salut i l’ergonomia cognitiva, concretament: usabilitat HCI, acceptabilitat dels sistemes, disseny emocional i disseny centrat en l’usuari.