investigacio detall investigacio

EPyD - Ètica Pràctica i Democràcia

Coordinació:

Dep. de Filosofia i Sociologia

Nombre de doctors: 10

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup d’investigació Ètica Pràctica i Democràcia de la Universitat Jaume I treballa en l’àmbit de l’ètica aplicada i la teoria de la democràcia a través de projectes d’investigació i projectes de transferència de coneixement. El grup destaca per abordar camps capdavanters tant en l’ètica aplicada com en la teoria de la democràcia. En la primera destaquen els seus treballs i assessoraments en ètica empresarial, ètica de la investigació i RSU, RRI, bioètica, ètica del turisme, ètica de la intel·ligència artificial i ètica de la publicitat. En la segona, els membres integrants del grup destaquen pels seus treballs en models de democràcia, democràcia deliberativa i sistemes de participació i transparència. El grup Ètica Pràctica i Democràcia fa més de dues dècades que obté projectes d’investigació del Ministeri de Ciència i Innovació i actualment coordina un Projecte Europeu (Horitzó 2020 - SwafS-2019-1). Finalment, destaca per la implementació de desenes de projectes de transferències tant per a empreses públiques com privades.