investigacio detall investigacio

BIOANA - Química Bioanalítica

Coordinació:

Dep. de Química Física i Analítica

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

El grup de Química Bioanalítica està en contacte actiu amb els hospitals universitaris de l’àrea que cobreix l’UJI: General, la Plana, Vinaròs i Provincial. Així, col·laborem en la millora de mètodes d’anàlisis per a diverses substàncies: antibiòtics, antitumoral, antiretrovirals i antiparasitaris. Les publicacions són habituals (entre quatre i vuit per any) en revistes internacionals tan prestigioses com J. Chrom. A, J Chrom. B, Analytica Chimica Acta, Antibiotics, Trends in Analytical Chemistry, entre altres. També participem en congressos internacionals com HPLC, ISC i d’altres. Hem publicat més de 200 manuscrits i 250 actes. També col·laborem amb els grups de toxicologia de la Universitat de Sagar, a l’Índia, i la Universidad Católica de Cuyo de San Juan, a l’Argentina.