investigacio detall investigacio

Q-AMS - Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Química Física i Analítica

Nombre de doctors: 14

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El Q-AMS està format per uns 25 investigadors, 8 dels quals son Professors Titulars o Catedràtics de Universitat de l’àrea de Química Analítica. La seua principal activitat es centra en el desenvolupament, optimització i validació de metodologies i aplicacions de l’acoblament cromatografia-espectrometria de masses, típicament en tàndem, tant de baixa com d’alta resolució, en diferents línies de recerca. El Q-AMS desenvolupa la seua activitat des de fa més de 30 anys en àrees como el control mediambiental, la seguretat alimentària, el frau en aliments, l’anàlisi antidopatge, l’anàlisi d’aigües residuals amb finalitats epidemiològics, el tractament de contaminants en plants depuradores i identificació de productes de transformació, l’anàlisi de (noves) drogues d’abús i els seus metabòlits, l’ús de la metabolòmica per a descobrir (bio)marcadors de classificació en estudis nutricionals, de diagnòstic i pronòstic de malalties, autentificació d’aliments, etc. Aquests problemàtiques impliquen identificar, elucidar i quantificar nombrosos compostos a molt baixos nivells de concentració en mostres molt complexes, per la qual cosa es requereix, no sols disposa d’instrumentació analítica moderna i poderosa, sinó també d’un bagatge como el del grup per a abordar amb èxit aquests i futurs desafiaments analítics. Addicionalment, part dels investigadores s’integren en un laboratori certificat BPL per a l’anàlisi de residus de plaguicides, la qual cosa suposa que la recerca del grup es desenvolupe també amb alts estàndards de qualitat. El Q-AMS manté una intensa relació internacional amb col·laboracions amb universitats i centres de recerca de més de 15 països.