investigacio detall investigacio

BBuji - Bioquímica i Biotecnologia

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals

Nombre de doctors: 5

Àrees d'aplicació:

El grup de Bioquímica i Biotecnologia va començar el 1993. Des del primer moment ha estat treballant en el desenvolupament de mètodes alternatius a l’ús de pesticides i productes químics mitjançant l’ús de nous compostos inductors de resistència, així com en l’estudi del metabolisme del nitrogen. En els últims vint anys s’ha centrat el treball en el desenvolupament de molècules inductores que afavoreixen l’adaptació de la planta a l’estrès biòtic o abiòtic, i s’ha obtingut com a resultat la identificació de l’àcid hexanoic. L’ús d’aquest compost natural com a inductor de defensa en plantes, així com el seu ús com a fungicida, va ser objecte d’una patent. A més d’això, el grup ha seguit treballant en la recerca i caracterització de nous mecanismes d’inducció de resistència en plantes, com l’aplicació de l’1-metil-triptòfan i de la fertilització nitrogenada, que ha mostrat molt bons resultats en l’àmbit d’inducció de resistència enfront d’estressos biòtics. Per a trobar nous mètodes per a millorar la resistència de les plantes, l’estudi del microbioma de la planta és un dels camps més prometedors. El nostre objectiu és trobar nous endòfits fúngics compatibles amb cultius comercials que puguen millorar el rendiment de la planta al camp. Una altra de les línies en què s’ha començat a treballar és el desenvolupament i validació de tractaments antimicrobians utilitzant compostos naturals procedents d’extractes vegetals per a la seua aplicació contra patògens d’interès clínic. Així mateix, es persegueix testar i validar l’efecte antitumoral d’aquests compostos en cèl·lules humanes.