Descripció de la invenció

22/09/2017 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[Procediment per a la producció eficient i l'emmagatzematge segur d'hidrogen per al seu ús en cel·les de combustible]

 

Investigadors de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de Saragossa, i de l'Institut de Tecnologia Química de la UPV/CSIC han desenvolupat i patentat un nou procediment per a la producció eficient i l'emmagatzematge i transport segur d'hidrogen per al seu ús en cel·les de combustible. La invenció constitueix un mètode d'obtenció d'hidrogen molecular a través de reaccions de deshidrogenació catalítica d'enllaços químics. Amb açò se superen les limitacions dels actuals sistemes per a la gestió sostenible i segura de l'hidrogen com a vector energètic. L'obtenció d'hidrogen a temperatura ambient garanteix un gran nombre d'aplicacions, principalment en la indústria automobilística i energètica.

L'hidrogen és un combustible excel·lent per la seua elevada densitat energètica i la nul·la emissió de gasos d'efecte hivernacle que provoca la seua utilització. A partir de l'hidrogen, i per combinació amb oxigen atmosfèric, s'obté energia i aigua com a únic subproducte. Aquesta característica el converteix en un excel·lent candidat per a substituir els combustibles fòssils com a font d'energia per a automòbils i altres mitjans de transport.

No obstant açò, aquesta opció compta amb algunes barreres, que són les que han impedit la plena implantació de la denominada economia de l'hidrogen. La primera d'elles és que l'hidrogen no es troba disponible en l'escorça terrestre i ha de produir-se, en un procés que quasi mai és sostenible.  La segona és la naturalesa inflamable d'aquest gas i la necessitat de transportar-lo de forma comprimida, amb els perills que se'n deriven.

La present invenció supera aquestes limitacions en proporcionar un procediment eficient, sostenible i segur per a la producció, el emmagatzematge i transport de l'hidrogen. La tecnologia es basa en la utilització dels denominats líquids orgànics com a portadors d'hidrogen (Liquid Organic Hydrogen Carriers o LOHC).  

En concret, empra una combinació d'hidrosilans i  alcohols la deshidrogenació dels quals es realitza utilitzant un catalitzador suportat en un material de carboni. Els avantatges d'aquest nou procediment front als ja existents són múltiples. D'una banda, permet treballar amb baixes temperatures; per un altre,  ofereix una gran versatilitat a causa dels diferents silans i alcohols disponibles, i a més, constitueix un sistema reversible que permet reutilitzar tant els productes com el mateix catalitzador en successius cicles. Tot açò contribueix a abaratir els costos d'obtenció i maneig de l'hidrogen, i a millorar la seguretat del transport d'aquest combustible i, per tant, la seua aplicabilitat en sistemes no estàtics, com ara automòbils i un altre tipus de vehicles.