Avantatges tècnics i beneficis empresarials

22/09/2017 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[Procediment per a la producció eficient i l'emmagatzematge segur d'hidrogen per al seu ús en cel·les de combustible]

 

La utilització d'aquesta tecnologia pot ser beneficiosa per a les empreses del sector energètic. La combinació de producció d'energia renovable amb l'emmagatzematge d'hidrogen és una forma eficaç de mantenir i guardar l'energia per a poder utilitzar-la quan es necessites. Els beneficis empresarials potencials són el desenvolupament d'una forma de producció d'energia sense contaminació. Els principals avantatges de la invenció són:

  • Constitueix un sistema energètic l'únic suproducte del qual és l'aigua. No genera els gasos d'efecte hivernacle propis dels combustibles fòssils i no és vulnerable a les condicions climàtiques, com ocorre amb l'energia solar i eòlica.
  • Sistema reversible que permet emmagatzemar-generar hidrogen en funció de la demanda en successius cicles. El silil-èter obtingut com a conseqüència de la reacció es pot transformar permetent la recuperació de l'hidrosilà inicial o, alternativament, pot ser utilitzat en la indústria de silicones.
  • Els catalitzadors heterogenis de la invenció han mostrat una activitat catalítica superior als catalitzadors homogenis empleats habitualment. A més, el catalitzador és fàcilment recuperable i reutilitzable en nous cicles.
  • L'ús del sistema silà-alcohol com LOHC permet treballar amb baixes temperatures per a l'obtenció d'hidrogen.
  • Gran versatilitat potencial a causa dels diferents silans i alcohols disponibles, amb un ampli rang de capacitats d'emmagatzematge d'hidrogen.
  • Pot adaptar-se fàcilment a sistemes de generació i ús d'energia no estàtics, com els automòbils.
  • La tecnologia eludeix els problemes de seguretat de l'emmagatzematge d'hidrogen dels sistemes actuals derivats de les altes pressions a les quals es confina i la seua naturalesa inflamable.