Per la teua Universitat

25/09/2017 | MARÍA ÁNGELES MORANT GARGALLO

La Universitat Jaume I és el resultat de la unió dels seus estudiants, treballadors, antics alumnes i societat en general, una suma heterogènia que té com a denominador comú l'esforç conjunt per a crear dia a dia una Universitat plural i de qualitat.

 Perquè la nostra aportació i suport a la Universitat Jaume I contribueix a crear una Universitat de referència nivell estatal i internacional, revaloritzant els nostres estudis. Una Universitat de prestigi és un títol de prestigi.

 Perquè amb la implicació dels seus amics i antics alumnes  la Universitat Jaume I s'ha convertit en el principal motor de desenvolupament socioeconòmic i cultural del seu entorn de través de la creació i transmissió de coneixements.

 Perquè som els millors ambaixadors de la pròpia Universitat, orgullosos del nostre pas per les aules defensem les seues iniciatives perquè altres estudiants puguen gaudir de l'experiència de ser universitari. 

 

DADES DE LA UNIVERSITAT


La Universitat Jaume I millora la inserció laboral dels seus estudiants amb unes taxes mitjanes d'ocupació del 64,20% (en 2014 la taxa d'ocupació de la població general en la província de Castelló era del 45,60%). La taxa d'ocupació de recents titulats de grau (any 2014) és d'un 54,90% mentre que la taxa d'ocupació de recents titulats de màster universitari (any 2014) és de 73,60%

Les Universitats públiques valencianes representen el 98% de la producció investigadora de les universitats públiques i privades valencianes, amb una mitjana anual de 4.562 documents publicats.

La seua inversió en R+D suposa el 46% del global que s'inverteix en tota la Comunitat Valenciana.

La Universitat contribueix a reduir la desigualtat entre homes i dones en la distribució del temps disponible per a activitats laborals i domèstiques, promovent la major participació de les dones en les primeres (inclusió laboral) i la de l'home en les tasques de la llar. 

L'UJI aporta a la província de Castelló un benefici socioeconòmic de 330 milions d'euros anuals en formació, recerca i transferència de tecnologia. Aquesta cifara triplica la quantitat invertida per la Generalitat i altres administracions públiques per a mantindre el funcionament de la Universitat. 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16