Taller: «Impacte emocional del càncer: reflexions d'un acompanyant» Cursos de formació continuada AlumniSAUJI

13/02/2024 | AlumniSAUJI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Data: 15 de maig de 2024
Acte: Taller
Títol: Impacte emocional del càncer: reflexions d'un acompanyant
Lloc: plataforma Google Meet i presencialment a l'aula MD1211AA de la Facultat de Ciències de la Salut
Hora: 16 hores
Entitat: programa AlumniSAUJI
Breu descripció: a través de factors relacionats amb la fatiga i satisfacció per compassió es pot identificar l'impacte emocional i la repercussió psicològica i social en les relacions entre pacients amb càncer i els seus acompanyants. Les persones més pròximes al pacient poden presentar diverses alteracions en el seu estat de salut. La fatiga per compassió que sofren els acompanyants ha sigut relacionada amb la síndrome burnout que pateix gran part del personal sanitari i correlacionada negativament amb la satisfacció per compassió.

Tractarem d'aportar determinades pautes i "ferramentes" que, en el dia a dia, poden ser molt útils i necessàries, però sempre des de la perspectiva d'experiències viscudes en primera persona.

Més informació

Informació proporcionada per: AlumniSAUJI