Protecció de les dades de caràcter personal

Última modificació: 13/10/2016 | Font: SECGEN

La Universitat Jaume I té com una de les seues preocupacions fonamentals la de garantir la privacitat de les dades de caràcter personal dels membres de la seua comunitat i, en general, de tots els usuaris dels sistemes d'informació i dels serveis de la institució. Amb aqueixa finalitat s'han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir-les.

Segons s'estableix a la RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2014, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’aprova la política de seguretat de la informació de la Universitat Jaume I i s’estableix la seua organització, la Secretaria General de la Universitat assoleix les funcions que la Llei orgànica 15/1999 i el Reial decret 1720/2007 atribueixen al responsable dels fitxers amb dades de caràcter personal. Igualment, en la mateixa resolució, s'atribueixen al Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica determinades responsabilitats en matèria de seguretat de la informació y de protecció de dades personals.

 

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16