Representants a Departaments i Juntes de Centre

Última modificació: 21/10/2015 | Font: Consell de l'Estudiantat

Des del Consell de l'Estudiantat us informem que [aquí]  podeu consultar el calendari per a les eleccions dels representants de l'estudiantat als Consells de Departament i a les Juntes de Centre.


El període per a presentar candidatura per Registre, és del 23 al 28 d'octubre. I l'instància per a omplir la podeu trobar en els enllaços següents:

Formen part Junta de Centre una representació dels delegats i delegades de l’estudiantat matriculat al Centre, equivalent al 26,5% de la Junta, escollida d’acord amb la normativa electoral vigent i el Reglament propi del Centre.

Formen part del Consell de Departament, els delegats i subdelegats de grau, màster i doctorat que cursen les disciplines impartides pel Departament, i/o estiga realitzant la seua tesi doctoral en els termes establerts en la normativa electoral, amb un percentatge d'un 30% en relació amb el grupde l’article 6.2.b), distribuït proporcionalment d’acord amb el nombre d’estudiantat per cada cicle. Com a mínim, aquesta representació ha de ser d’una persona per cada cicle.

Renovació de l’estudiantat en Juntes de Centre i Consells de Departaments.

Per a més informació Junta electoral.

 


 

Informació proporcionada per: Consell de l'Estudiantat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16