Composició del Consell Social

12/01/2024 | Consell Social
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Nota: L'enllaç de cada vocal correspon a la publicació del seu nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana  .

 

President:  Pla Colomina, Sebastián.

Vocals                                                                                                                                                                                                                  
Representants de la Universitat Jaume I

Membres Nats:

Rectora:  Alcón Soler, Eva.
Secretària General: Pauner Chulvi, Cristina.
Gerent:  Marzal Varó, Andrés.

Triats pel Consell de Govern:

Representant del Professorat: Fabra Valls, Modesto Jesús.
Representant de l'Estudiantat: Sanz Sobrino, Alejandro.
Representant del Personal d'Administració i Serveis (PAS): Tirado Roldán, María Jesús.


Representants dels Interessos Socials

Designats per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital:
Chiva Jordá, Pilar
Guinot Bachero, Javier
Michavila Heras, Miguel Ángel.
Villagrasa Tena, Victorino. 

Designat per l'Ajuntament de Castelló de la Plana:
Carrasco García, Begoña.

Designat per la Diputació Provincial de Castelló:
Barrachina Mateu, Marta

Designats per les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana:
Fernández i Barberà, Albert - CCOO
Montins Gil, Herminia - CCOO
Sacacia Bernat, Francisco - UGT

Designats per les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana:
Boix Sos, Mónica.
Martí Bordera, Luis Miguel  - Vicepresident segon
Quintana Caro, Francisco.

Designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació més representatives de la Comunitat Valenciana:
Ferrer Ros de Ursinos, Ignacio

Designat pels Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana:
Vilar Fabra, Carlos

Designats pel President del Consell Social:
Balaguer Escrig, Conrado - Vicepresident primer.
Vidal Pérez, Enrique

Designats per les Corts Valencianes:
Nàcher Fernández, Amalia.
Porcar Gómez, Antoni.

Secretari: Grandío Botella, Francisco Javier.

Informació proporcionada per: Consell Social